KSIĘGA PODATKOWA

SigmaPARTNER ERP TaxELIT Księga Podatkowa

SigmaPARTNER ERP TaxELIT Księga Podatkowa pozwala na obsługę księgową firm oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów oraz ewidencjonowanie VAT w celu obliczenia podatku od towarów i usług oraz prawidłowego wyliczenia deklaracji VAT.

Możliwości jakie daje Moduł SigmaPARTNER ERP TaxELIT Księga Podatkowa

Prowadzenie zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie rejestrów VAT

Prowadzenie ewidencji dodatkowej

Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń

Rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu

Prowadzenie spisu z natury

Naliczenie zaliczek na podatek dochodowy

Sporządzenie deklaracji podatkowych

Możliwość wysyłania do systemu e-Deklaracji

Generowanie plików JPK_VAT, JPK_WB, JPK_PKPIR, JPK_EWP

Rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielnej płatności – Split payment

SigmaPARTNER ERP TaxELIT Księga Podatkowa wymaga modułu SigmaPARTNER ERP TaxELIT CaschFlow. Moduł nie ma limitu ilości obsługiwanych firm (baz firmowych) i jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami.

JĘZYK