SIGMAPARTNER ERP TAXELIT ANALIZYMANAGEMENT

SigmaPARTNER ERP TaxELIT AnalizyManagement

Moduł ten pomaga zrozumieć dane Twojego biznesu i podejmować decyzje – SigmaPartner AnalizyManagement BI to gotowe raporty i analizy BI w Chmurze SigmaPartner. Program umożliwia tworzenie zaawansowanych wizualizacji i interaktywnych dashboardów przy wykorzystaniu wykresów, map i wskaźników efektywności.

Korzyści jakie płyną z SigmaPARTNER ERP TaxELIT AnalizyManagement

Lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa – firmy korzystające z modułu otrzymują rzetelną, szybką i aktualną informację o wielu aspektach swojej działalności.

Usprawnienie procesu podejmowania decyzji – podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze dzięki czytelnym i przekrojowym danym na temat funkcjonowania firmy w postaci analiz i raportów, które pozwalają właścicielom i osobom zarządzającym firmą na rozstrzyganie, czy i jakie działania mają zostać podjęte do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.

Obniżenie kosztów pozyskiwania analiz – Moduł SigmaPARTNER ERP TaxELIT AnalizyManagement BI szybko odpowiada na postawione pytania, a zbudowanie nawet najbardziej skomplikowanych sprawozdań oraz zestawień sprowadza się do użycia prostej metody drag & drop.

Oszczędność czasu – dzięki zastosowaniu subskrypcji, stale wykonywane raporty będą zawsze dostarczane na czas. Moduł samoczynnie wyśle raport ze wszystkimi niezbędnymi informacjami pozwalającymi na zdiagnozowanie bieżącej sytuacji w firmie i podjęcie odpowiednich działań.

Weryfikacja realizacji planów firmy – wykorzystując moduł SigmaPARTNER ERP TaxELIT AnalizyManagement BI w prosty sposób na jednym sprawozdaniu, można odczytać stopień zrealizowanego planu i prześledzić trendy dla każdego z kluczowych wskaźników efektywności.

Możliwości jakie daje Moduł SigmaPARTNER ERP TaxELIT AnalizyManagement

Moduł SigmaPARTNER ERP TaxELIT AnalizyManagement jest dla osób zarządzających małymi i średnimi firmami, dla których potrzebne są informacji niezbędne do monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem a używanie arkuszy Excela do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych nie jest już wystarczające.  W ramach tego rozwiązania, platforma analityczna BI integruje się z bazą danych programu TaxELIT aby móc później przesłać ustrukturyzowane dane do narzędzia analitycznego w postaci raportów i dashboardów obejmujących 5 obszarów analitycznych:

Logistyka

Handel

Płace i Kadry

Księgowość

Płatności

 

Dostępne w produkcie gotowe zestawy raportów pozwolą menadżerom czy właścicielom m.in. prowadzić codzienne analizy sprzedaży czy zakupów, lepiej zarządzać należnościami i zobowiązaniami, kontrolować rentowność w ujęciu m.in. działów czy regionów, mieć wgląd w czas pracy i pensje pracowników czy zarządzać stanami magazynowymi  – a to tylko część możliwości jakie zapewnia BI Point Menadżer.

Funkcjonalności:

Fiskalizację sprzedaży dla osób fizycznych,

Raporty Sprzedaży

Raporty Sprzedaży Rok do Roku

Raporty Zakupów

Raporty dotyczące płatności

Raporty Księgowości (ER) – raporty zawierają dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie ewidencji ryczałtowej

Raporty Księgowości (KP) – raporty zawierają dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgi Podatkowej

Raporty Księgowości (KK) – raport zawiera dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgowości Kontowej

Raporty Rejestrów VAT

Raporty dotyczące Kadr i Płac

Raporty Płatności na Dzień

Raporty dotyczące Magazynu

Raporty dotyczące Środków Trwałych

Raporty dotyczące CRM

Raporty Handlowe

Raporty Rozrachunków Księgowych

Moduł działa tylko z instalacją i bazą systemu SigmaPARTNER ERP TaxELIT. Co istotne, dla użytkowników SigmaPARTNER ERP Analiza Management BI  to możliwość korzystania z raportów i analiz także na urządzeniach mobilnych, jak tablet czy smartfon dzięki wbudowanemu w narzędzie responsywnemu designowi. 

 

JĘZYK